خدمات خم میلگرد

10 / 10
از 2 کاربر

قابلیت چیدن  قطعات بر روی ورق و بهینه سازی چیدمان برای مصرف کمتر ورق (Nesting)

 

مزایای کاربرد دستگاه خاموت زن :

استاندارد سازی و دقت در پروسه های آرماتور بندی

تسریع در عملیات شناژبندی

دقت در تولید خاموت( رعایت زاویه خم )

افزایش راندمان تولید خاموت به دلیل حذف عملیات اپراتوری

کاهش ضایعات میلگرد با توجه به امکان استفاده از کویل (کلاف)میلگرد.

تنوع در تولید خاموت با توجه به استانداردهای مختلف در کاربرد های میلگرد مورد استفاده به دلیل محدود و سری کاری دستگاه (6تا 14 میلیمتر)

عدم محدودیت در فرم های قابل تولید با کاربردهای سیستم های CNC (خاموت گرد ،مثلثی ،مربع و ...)

امکان ایجاد دو خاموت همزمان و دو برابر کردن ظرفیت تولید (به صورت Option (

افزایش ایمنی کاربرد در فرآیند تولید خاموت .

یکنواختی در تولید خاموت با تیراژ بالا