خدمات برش

8 / 10
از 10 کاربر

خدمات CNC برش و ...

با پیشرفته ترین دستگاه های آمریکایی و کمترین هزینه

خدمات برش  CNC واترجت با پمپ های آمریکایی

خدمات برش  CNC پلاسمای آمریکایی

خدمات برش  CNC پلاسمای آمریکایی زیر آب ( کاهش تنش حرارتی )

خدمات برش  CNC هواگاز

خدمات برش  CNC لیزر

خدمات برش  CNC لوله

خدمات خم میلگرد ( خاموت زن CNC )

خدمات فرز و تراش CNC