برش پلاسما زیر آب

10 / 10
از 1 کاربر

قابلیت برش سی ان سی  بادستگاه پلاسما:

  قابلیت برش انواع ورق های آهن واستیل

از ضخامت 0/5 میلیمتر تا 64 میلیمتر با دقت 0/3± میلیمتر