برش هواگاز

10 / 10
از 1 کاربر

  قابلیت برش انواع ورق های فولادی

از ضخامت 3 میلیمتر تا300 میلیمتر با دقت 0/3± میلیمتر